Czytajmy dzieciom...Codziennie

Anna Kotas

Czytajmy dzieciom, aby były mądre, dobre i szczęśliwe!

Dzieciństwo to bardzo ważny etap w rozwoju człowieka. Jest to między innymi czas, w którym kształtują się czytelnicze nawyki dziecka. Warto więc wykorzystać ów moment, tym bardziej, że czytając dzieciom, poszerzamy ich wiedzę o człowieku, o świecie,  wszystkim co nas otacza; dostarczamy naszym pociechom całego bogactwa przeżyć. Kontakt z książką wzbogaca słownictwo, wyobraźnię, jak również poszerza świat uczuć i myśli.

Każde dziecko, bez względu na wiek, powinno mieć codzienny kontakt z książką. A każdy rodzic – mama czy tata powinien swojemu dziecku czytać w ciągu dnia lub przed snem. Głośne czytanie dzieciom w domu, przedszkolu, szkole powinno stać się codziennością, gdyż to, co dzisiaj „zainwestujemy” w moralny, intelektualny rozwój dziecka zaprocentuje po latach.

Język literatury dla maluszka, który słysząc na co dzień jedynie język potoczny, jest tajemniczym szyfrem, kodem dostępu do innego magicznego świata. Jego różnorodność umożliwia dziecku wzbogacenie słownictwa, nabycie umiejętności poprawnego wysławiania się. Dziecko w baśniowym świecie może odnaleźć to, co samo przeżywa i co napawa je niepokojem. W bajkach są też złe moce, które dają się opanować jakiejś większej i lepszej sile.

W bajkach dziecko poznaje abstrakcyjne pojęcia, takie jak dobro, zło, sprawiedliwość, miłość, przyjaźń. Dowiaduje się również, jakie wartości są cenione, poprzez jednoznaczne pokazanie kogo i za co spotyka nagroda lub kara. Dziecko wchodzi w sferę dziedzictwa kulturowego, zapoznając się z symbolami i metaforami, by odtąd kojarzyć lisa ze sprytem i przebiegłością, zatrute jabłko z wyrazem fałszu i zazdrości, misia ze spokojem i przyjaźnią.

Wychowawczą rolę spełniają również baśnie, które urzekają małego słuchacza bogactwem wątku dramatycznego, niezwykłymi możliwościami istot z krainy fantazji oraz prostotą obrazów życia i praw tam panujących. Baśń aktywizuje wyobraźnię dziecka, wywierając wpływ nie tylko na procesy intelektualne, lecz przede wszystkim na sferę emocjonalną, jednocześnie wyjaśniając trudne problemy dobra i zła: za dobry czyn spotyka nagroda, za zły – kara, i właśnie na tym polega wychowawcza wartość baśni.

Czytanie książek może być łatwym, mądrym, dostępnym sposobem budowania silnej więzi z dzieckiem oraz może być siłą pobudzającą intelekt i wyobraźnię, może rozwijać ambicje twórcze. Dziecko widząc, że rodzic co wieczór odkłada wszystkie zajęcia, by pobyć razem z nim, czuje się docenione co buduje poczucie jego własnej wartości.

 

Głośne czytanie bajek dziecku:

  • Buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem,
  • Wzmacnia samo uznanie dziecka,
  • Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka,
  • Uczy wartości moralnych,
  • Poszerza wiedzę ogólną, rozbudza zainteresowania,
  • Rozwija wrażliwość i empatię,
  • Uczy myślenia, poprawia koncentrację,
  • Sprzyja szybkiemu samodzielnemu mówieniu, a później pisaniu i czytaniu,
  • Kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy.

 

 

 

Wybrane fragmenty artykułu pochodzą ze strony:

www.optymistycznamamma.wordpress.com