Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole przystąpiło do Kampanii edukacyjno - informacyjnej 
"MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech"- II edycja.
Dzięki temu otrzymaliśmy pomoc rzeczową w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza.
Urządzenia te dbają o właściwą jakość powietrza w naszym przedszkolu.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego,
w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dotyczącej zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Ponadto na tablicy informacyjnej w przedsionku naszego przedszkola codziennie umieszczana jest informacja o stanie jakości powietrza.

Realizacja kampanii polega na  przeprowadzeniu co najmniej jednych zajęć
edukacyjno-informacyjnych we wszystkich grupach przedszkolnych oraz przeprowadzeniu wśród rodziców dzieci kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zanieczyszczeń powietrza.