Eko-zabawka

Kinga Balas
Kategoria:

Na zakończenie tygodnia ekologicznego, prezentujemy efekty pracy naszych przedszkolaków, które wzięły udział w zabawie
i z pomocą Rodziców stworzyły eko- zabawkę.

Jednym z celów naszej zabawy, obok rozwijania zainteresowań i wyobraźni dzieci oraz kształtowania postaw proekologicznych było zachęcenie rodziców do twórczego spędzania czasu ze swoim dzieckiem.

Dzięki zaangażowaniu Rodziców oraz Dzieci powstały piękne prace.

Dziękujemy wszystkim za udział w naszej zabawie!

Kategoria: