Wznowienie działalności

Violetta Tomecka
Kategoria:

 

Uruchomienie działalności Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych jest podyktowane udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

W sytuacji zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne GIS, uwzględniając powierzchnię i możliwości kadrowe przedszkole dysponuje max 47 miejscami dla dzieci (liczba miejsc może ulec zmniejszeniu).

 Zainteresowani rodzice są zobowiązani z zapoznaniem się z Zarządzeniem Dyrektora przedszkola dotyczącym wprowadzenia następujących procedur:

Procedura bezpieczeństwa,

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID -19  

 oraz z Wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii.

 Do wniosku prosimy dołączyć podpisaną klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 Wniosek i klauzulę można wrzucić do skrzynki pocztowej na wejściu do przedszkola

Rodziców, którzy wcześniej nie deklarowali konieczności opieki, a chcieliby zgłosić dziecko na zajęcia opiekuńcze i spełniają warunki zawarte we wniosku i procedurach prosimy o niezwłoczny, bezpośredni kontakt z dyrektorem przedszkola w terminie do 11 maja 2020r. włącznie.

 

Violetta Tomecka

 Dyrektor Przedszkola

Kategoria: