Dyżur letni

Violetta Tomecka
Kategoria:

Uwzględniając obecną sytuację epidemiczną przedszkole organizuje dyżur letni dla dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w terminie od 01.07.2020 do 07.08.2020 oraz od 24.08.2020 do 31.08.2020. W czasie przerwy od 10.08.2020 do 21.08.2020 nie będzie możliwości zorganizowania opieki dla dzieci w przedszkolu. Dzieci nie będą przyjmowane na dyżur do innych placówek.

Zgłoszenia na dyżur należy przesłać mailowo na adres przedszkole@p5.laziska.pl w terminie od 01 do 15 czerwca 2020r.  lub wrzucić do skrzynki na listy przy wejściu do przedszkola. Zgłoszenia przesłane lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Na dyżur letni przyjmowane będą dzieci obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących, którzy w żaden sposób nie mogą zapewnić opieki.

Zgłoszenie na dyżur letni  

Violetta Tomecka

Dyrektor przedszkola

Kategoria: