Rozliczenie zaliczki

Violetta Tomecka
Kategoria:

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia zaliczki za rok szkolny 2019/2020 prosimy o dostarczenie w terminie do 5 czerwca 2020, na adres email przedszkole@p5.laziska.pl, aktualnego numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócona zaliczka. 

Rozliczenie zaliczki dla Rodziców, którzy nie zgłoszą dzieci na dyżur letni nastąpi w miesiącu lipcu.

Kategoria: