"Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie"

Anna Kotas

 

 

 

 

Kampania "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" rozpoczęła się  1 czerwca 2001r. Jej hasło brzmi: "Czytaj dziecku 20minut dziennie. Codziennie."

 

Codzienne głośne czytanie przez dorosłego jest niezwykle skutecznym sposobem zbudowania bogatego zasobu słów, nauczenia - bez żadnych formalnych lekcji i ćwiczeń - poprawnej gramatyki i składni, a także doskonalenia mowy. Czytanie dziecku to także najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu.

 

 

Mądre książki przynoszą wzorce właściwych zachowań. Dzięki czytaniu i rozmowie o  problemach, które porusza książka, dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, rozwija się ich wrażliwość moralna. Potrafią wówczas zastanowić się nad konsekwencjami własnych słów i czynów.

 

"W głośnym czytaniu chodzi nie tylko o kolejną książkę, ale przede wszystkim o bycie z dzieckiem. Jest to czas na rozmowy, przytulanie, patrzenie z miłością w oczy. (...) Głośne czytanie dziecku buduje silną więź pomiędzy dorosłym a dzieckiem. Ta więź stanie się niezwykle ważna, gdy dziecko wkroczy w okres dojrzewania. (..)"

 

Zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książek i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości masowej kultury.

 

Najważniejszą rolę w budowaniu nawyku czytania powinien odgrywać dom, ale przedszkole i szkoła mogą i powinny uzupełniać domowe czytanie, a tam, gdzie całkiem go brak, dać zaniedbanym dzieciom szansę codziennego kontaktu ze słowem czytanym.
Paradoks polega na tym, że poszukujemy wielu, często kosztownych sposobów, by dzieci lepiej i szybciej się rozwijały. Tymczasem codzienne czytanie jest łatwym i bezinwestycyjnym sposobem na osiągnięcie tego celu. I dzieci je uwielbiają. Warunek powodzenia tej metody to dobra wola dorosłych i ich motywacja do codziennego czytania, wyrastająca z przekonania, że jest ono ważne i może odmienić życie.  

"Najlepszą rzeczą, jaką rodzice mogą zrobić dla szczęścia i przyszłości swojego dziecka, jest codzienne głośne czytanie mu dla przyjemności i radykalne ograniczenie mu telewizji." Dzieci uczą się języka, gdy wyraźnie słyszą poprawny język, gdy widzą dorosłego, który do nich mówi lub im czyta, gdy wielokrotnie słyszą te same zdania i teksty, gdy mają okazję do zadawania pytań i do mówienia. Dlatego telewizja i komputer nie są dobrymi nauczycielami języka.

 

W ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" prężnie działa też program "Klub czytających przedszkoli", do którego  również zgłosiło się i nasze przedszkole. Czytamy dzieciom dobre książki codziennie!

 

Fragmenty tekstu zaczerpnięto ze strony internetowej:

 

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/ są one opracowane przez Fundację ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom";

 

"PRZEDSZKOLAK" nr 2, grudzień 2005

 

oraz "Wychowanie przez czytanie" autorstwa

 

Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej