Złota Lista - książki polecane przez Fundację "ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom"

Anna Kotas

KRYTERIA WYBORU KSIĄŻEK DO GŁOŚNEGO CZYTANIA DZIECIOM

opracowane przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”,
inicjatora kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”

 

Czy ważne jest, co czytamy dzieciom?

Tak, gdyż przy pomocy książek „wyposażamy” ich umysły i serca – wpływamy na ich język i wiedzę, postrzeganie świata, rozwój zainteresowań, postawy i system wartości. Od nas - rodziców i nauczycieli - zależy czy stworzymy piękne, bogate, harmonijne i ponadczasowe „wnętrze”.

 

 

 

Kryteria, jakimi kieruje się Fundacja przy polecaniu książek do głośnego czytania dzieciom, służą z jednej strony podnoszeniu ogólnego poziomu kultury i wiedzy, z drugiej zaś ochronie i wspieraniu zdrowia emocjonalnego dziecka.

 

Fundacja proponuje, by do głośnego czytania dzieciom wybierać książki:

 • skierowane do dziecka i ciekawe dla niego,
 • sensowne - o czymś istotnym dla dziecka, objaśniające mu świat, rozwijająca ważną cechę bądź umiejętność np. empatię, takt, poczucie humoru,
 • napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną,
 • dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęków i niepokoju,
 • uczące myślenia oraz radzenia sobie z trudnymi uczuciami i sytuacjami,
 • przynoszące wiedzę i/lub rozrywkę na wysokim poziomie,
 • niosące pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce właściwych postaw i zachowań, niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, innych ludzi, zwierząt, przyrody, kraju, dobrych tradycji, uznanych norm społecznych, sprawiedliwego prawa,
 • rozwijające wrażliwość estetyczną,
 • kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie do świata,
 • unikające stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością, kulturą etc., nawet jeśli podane są w „niewinnej” lub humorystycznej formie,
 • unikające antywzorców np. przykładów, że zachowania naganne wiodą do sukcesu.
  Dzieci potrzebują jasnego przekazu moralnego, co jest dobre, a co złe. Jeśli lektura pozostawia tu wątpliwości, zawsze warto z nimi rozmawiać o właściwych postawach i wyborach - takich, które nie ranią innych i służą dobru ogólnemu.

 

Warto zwrócić uwagę, czy książka dostosowana jest do wieku, stopnia dojrzałości emocjonalnej i wrażliwości dziecka. Nie wzbudzajmy w dzieciach strachu i napięć. Jednocześnie jednak pamiętajmy, że gdy czytamy dziecku i odpowiadamy na jego pytania, może zrozumieć ono teksty „dojrzalsze”, przeznaczone dla dzieci starszych nawet o dwa, trzy lata.

Oto ZŁOTA LISTA KSIĄŻEK polecanych przez Fundację: Złota Lista

materiały pochodzą ze strony internetowej www.calapolskaczytadzieciom.pl