Co zostało zrobione?

Anna Kotas

Aby spełnić standardy programu CHRONIMY DZIECI w przedszkolu zostało zrealizowane: 

  • przedszkole ustanowiło i wprowadziło w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa,
  • w każdej grupie został stworzony kodeks/zasady obowiązujące w grupie,
  • w grupach zostały przeprowadzone zajęcia na temat praw dziecka, zajęcia z zakresu edukacji społeczno - emocjonalnej, zajęcia na temat sposobów unikania zagrożeń ("Mówię NIE!"), a także na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie,
  • w przedszkolu dostępne są materiały edukacyjne w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami,
  • nauczyciele posiadają gazetki, na których umieszczane są wszelkie ważne informacje, artykuły,
  • na stronie internetowej umieszczane są artykuły z zakresu rozwoju emocjonalno - społecznego dziecka, sposobu reagowania w różnych trudnych sytuacjach wychowawczych,
  • pracownicy placówki mają wiedzę na temat czynników ryzyka krzywdzenia dzieci, rozpoznawania symptomów krzywdzenia oraz sposobów reagowania na nie.

 

Wszelkich informacji o programie można szukać na stronie: www.chronimydzieci.pl