Zdanie na dzisiaj: 

Read me a book, please. ( Przeczytaj mi książkę, proszę)

 

Czytanie książek jest wspaniałą okazją do pobycia ze sobą. Zachęcajmy dzieci, aby jak najczęściej sięgały po literaturę i jak zwykle wykorzystajmy okazję do nauki angielskiego. Nauczmy dziecko powyższego zdania i przed pójściem spać niech poprosi Państwa po angielsku o przeczytanie książki. Możemy poszerzyć słownictwo o kolejne zdanie, np. zaproponować dziecku, aby samo wybrało jakąś bajkę mówiąc: Choose a book. ( Wybierz książkę).

 

 

Odtwórz I love reading song

 

Odtwórz Books are my best friends

 

Język angielski nie jest językiem fleksyjnym, dlatego też bardzo sprawdza się słuchanie lektora z jednoczesnym patrzeniem na tekst. Oczywiście młodsze dzieci w przedszkolu jeszcze nie czytają, a starsze nie wszystkie, jednak samo opatrzenie się ze słowem pisanym i jego wymową przyniesie korzyści. Dlatego pod spodem bajka wtakiej właśnie formie. Zachęcam.

 

Odtwórz Read along story book

 

Zdanie na ten tydzień;

I love you ( Kocham Cię)

 

 

To zdanie chciałby każdy z nas usłyszeć jak najczęściej, a więc zachęcam stosujmy go przy każdej okazji.

Możemy również się zapytać “ Do you love me?” ( Czy mnie kochasz?) i oczywiście chcemy usłyszeć odpowiedź Yes, I do.

 

 

Pod spodem tradycyjnie linki do filmików, piosenek.

 Odtwórz Skidamarink

Odtwórz I love you- Family

Odtwórz I love you and you love me

Odtwórz Mama do you love me? film

Odtwórz Guess how much I love you?

Zdanie na ten tydzień

Give me a hug ( Przytul mnie, uściskaj mnie

 

W tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Mamy ( Mother’s Day), dlatego też pod spodem piosenki dla naszych kochanych mam, a dzisiejsze zdanie niech jak najczęściej pojawia się w Waszych domach.Za każdym razem, gdy dziecko usłyszy wyraz “hug” i "Mother's day"niech mocno się przytuli do mamy.

Odtwórz I love my Mommy

 

Odtwórz Mommy

 

Odtwórz I love you mommy

 

Odtwórz Happy Mother's Day

 

Odtwórz On Mother's Day

 

Odtwórz Give me a hug/yoga

Zdanie na dzisiaj:

What can you do? ( Co umiesz, potrafisz zrobić?)

 

 

Can you sing? ( Czy umiesz śpiewać?) Na to pytanie możemy odpowiedzieć twierdząco: Yes, I can lub przecząco No, I can’t.

 

 

Pod spodem piosenki i inne materiały, które pozwolą dzieciom osłuchać się z dzisiejszymi zdaniami.

Odtwórz What can you do?

Odtwórz What can you do US version

Odtwórz Yes, I can/ Animal song

Odtwórz I can hop

Odtwórz Yes, I can/ Actions song

Odtwórz Sports, actions/ Can/Can't

Odtwórz Can you swim?/ ESL song&story

Odtwórz Can/Can't Simple Skits

Powtórka (Repetition)

Dzisiaj dalej powtarzamy, ale też rozbudujemy sobie troszkę zdanie. Najpierw jednak video dla przypomnienia i dla rozrywki.

Odtwórz Baby food short story

Proszę teraz odtworzyć pierwszą ścieżkę dźwiękową i poprosić, aby dziecko wybrało właściwy obrazek umieszczony pod spodem. Następnie odtwarzamy następne nagranie, gdzie właśnie mamy nasze rozbudowane zapytanie: What else can you….see, touch? itd. ( Co jeszcze możesz ...zobaczyć, dotknąć?)

 

 

Co jeszcze możesz skosztować?

 

 

Co jeszcze możesz powąchać?

 

 

Czego jeszcze możesz dotknąć?

 

 

Co jeszcze możesz usłyszeć?

 

 

Co jeszcze możesz zobaczyć?Powtórka ( Repetition)

Mamy do opanowania 5 zdań, dlatego też materiałów utrwalających jest sporo. Zdania te umożliwiają nam wykorzystanie szerokiego zasobu słownictwa.

Pod spodem jak zwykle linki. Pamiętajmy, że codzienne osłuchiwanie się dziecka z docelowym językiem, przynosi naprawdę wymierne korzyści. Zachęcam więc do puszczania dzieciom różnych angielskich bajek, piosenek. Nawet jeśli dziecko wielu rzeczy nie zrozumie, to nauczy się melodii języka i z czasem będzie wychwytywało coraz więcej słów a tym samym sens zdania.

Odtwórz five senses. Body parts song

Odtwórz Five senses song. Human sensory organs

Odtwórz The five senses

 

Propozycja zabawy:

Wczoraj , dziecko miało wybierać pomiędzy “ hear” a “ see”. Dzisiaj przeprowadźmy tę samą zabawę, ale będziemy wybierać pomiędzy “see” a touch”.

Proszę pokazać dziecku za oknem chmurę i zadać pytanie: Can you see or can you touch the cloud? Dziecko powinno wybrać oczywiście “ see” ( I can see the cloud). Możemy również poszukać obrazków np. tęczy i tak samo zadać pytanie.

Teraz przygotujmy różne zabawki, który będziemy podawać dziecku do ręki. Dziecko ma zasłonięte oczy. Znów zadajemy pytanie Can you see or can you touch it? ( Możesz to zobaczyć, czy dotknąć?) Dziecko powinno odpowiedzieć I can touch it. ( Mogę tego dotknąć)

 

 

Możesz zobaczyć, czy dotknąć tęczę?

 

 

Możesz to zobaczyć, czy dotknąć tego?