Dzieci, których rodzice złożyli oświadczenie potwierdzające wolę korzystania z usług naszej placówki zostały przyjęte do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023.