Poniżej znajdują się dokumenty regulujące pracę przedszkola:

 

Statut przedszkola -

 

zmiana statutu 01.09.2018

Regulamin przedszkola -

Program wychowawczy -