List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący bezpiecznego przygotowania powrotu dzieci do placówek oświatowych:

ProteGo-Safe

Opis aplikacji