Zdanie na dzisiaj: 

Read me a book, please. ( Przeczytaj mi książkę, proszę)

 

Czytanie książek jest wspaniałą okazją do pobycia ze sobą. Zachęcajmy dzieci, aby jak najczęściej sięgały po literaturę i jak zwykle wykorzystajmy okazję do nauki angielskiego. Nauczmy dziecko powyższego zdania i przed pójściem spać niech poprosi Państwa po angielsku o przeczytanie książki. Możemy poszerzyć słownictwo o kolejne zdanie, np. zaproponować dziecku, aby samo wybrało jakąś bajkę mówiąc: Choose a book. ( Wybierz książkę).

 

 

Odtwórz I love reading song

 

Odtwórz Books are my best friends

 

Język angielski nie jest językiem fleksyjnym, dlatego też bardzo sprawdza się słuchanie lektora z jednoczesnym patrzeniem na tekst. Oczywiście młodsze dzieci w przedszkolu jeszcze nie czytają, a starsze nie wszystkie, jednak samo opatrzenie się ze słowem pisanym i jego wymową przyniesie korzyści. Dlatego pod spodem bajka wtakiej właśnie formie. Zachęcam.

 

Odtwórz Read along story book

 

Zdanie na ten tydzień;

I love you ( Kocham Cię)

 

 

To zdanie chciałby każdy z nas usłyszeć jak najczęściej, a więc zachęcam stosujmy go przy każdej okazji.

Możemy również się zapytać “ Do you love me?” ( Czy mnie kochasz?) i oczywiście chcemy usłyszeć odpowiedź Yes, I do.

 

 

Pod spodem tradycyjnie linki do filmików, piosenek.

 Odtwórz Skidamarink

Odtwórz I love you- Family

Odtwórz I love you and you love me

Odtwórz Mama do you love me? film

Odtwórz Guess how much I love you?

Zdanie na dzisiaj:

What can you do? ( Co umiesz, potrafisz zrobić?)

 

 

Can you sing? ( Czy umiesz śpiewać?) Na to pytanie możemy odpowiedzieć twierdząco: Yes, I can lub przecząco No, I can’t.

 

 

Pod spodem piosenki i inne materiały, które pozwolą dzieciom osłuchać się z dzisiejszymi zdaniami.

Odtwórz What can you do?

Odtwórz What can you do US version

Odtwórz Yes, I can/ Animal song

Odtwórz I can hop

Odtwórz Yes, I can/ Actions song

Odtwórz Sports, actions/ Can/Can't

Odtwórz Can you swim?/ ESL song&story

Odtwórz Can/Can't Simple Skits

Zdanie na ten tydzień

Give me a hug ( Przytul mnie, uściskaj mnie

 

W tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Mamy ( Mother’s Day), dlatego też pod spodem piosenki dla naszych kochanych mam, a dzisiejsze zdanie niech jak najczęściej pojawia się w Waszych domach.Za każdym razem, gdy dziecko usłyszy wyraz “hug” i "Mother's day"niech mocno się przytuli do mamy.

Odtwórz I love my Mommy

 

Odtwórz Mommy

 

Odtwórz I love you mommy

 

Odtwórz Happy Mother's Day

 

Odtwórz On Mother's Day

 

Odtwórz Give me a hug/yoga

Powtórka (Repetition)

Dzisiaj dalej powtarzamy, ale też rozbudujemy sobie troszkę zdanie. Najpierw jednak video dla przypomnienia i dla rozrywki.

Odtwórz Baby food short story

Proszę teraz odtworzyć pierwszą ścieżkę dźwiękową i poprosić, aby dziecko wybrało właściwy obrazek umieszczony pod spodem. Następnie odtwarzamy następne nagranie, gdzie właśnie mamy nasze rozbudowane zapytanie: What else can you….see, touch? itd. ( Co jeszcze możesz ...zobaczyć, dotknąć?)

 

 

Co jeszcze możesz skosztować?

 

 

Co jeszcze możesz powąchać?

 

 

Czego jeszcze możesz dotknąć?

 

 

Co jeszcze możesz usłyszeć?

 

 

Co jeszcze możesz zobaczyć?