Zajęcia w grupach

Anna Kotas
Kategoria:

DRODZY RODZICE

Dzieci cztero- i pięcioletnie uczestniczyć będą w zajęciach grupowych rozwijających inteligencję emocjonalną oraz umiejętności społeczne. Dzięki wspólnym zabawom ruchowym, relaksacyjnym i plastycznym; słuchaniu bajek i oglądaniu ilustracji dzieci będą:

  • rozmawiać o emocjach - rozpoznawać je, nazywać, szukać przyczyn danej emocji zarówno u siebie, jak i u innych,
  • poznawać sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami - głównie złością,
  • rozumieć potrzeby drugiego człowieka,
  • kształtować umiejętność współdziałania w parze/w grupie,
  • rozwijać wiarę w siebie i własne możliwości,
  • uczyć się słuchać siebie nawzajem,
  • uczyć się nawiązywania serdecznych kontaktów z innymi oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Kategoria: