W procesie rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2022/2023 wszystkie dzieci z terenu Łazisk Górnych zostały zakwalifikowane. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę korzystania z usług przedszkolnych w dniach od 22.06 do 24.06 2022 roku. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do tymczasowej siedziby przedszkola w Szkole Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych ul. Dworcowa 4. Niezłożenie deklaracji w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przyjęcia dziecka do przedszkola.