Spotkanie z policjantem

Kinga Balas

9.10.2020 roku przedszkolaki gościły u siebie policjanta. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, właściwego zachowania się w stosunku do nieznanych osób i podróżowania samochodem. Utrwaliliśmy również numery alarmowe. Policjant zaprezentował przedszkolakom swoje wyposażenie i umundurowanie, które jest niezbędne do wykonywanej pracy. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa.