Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

30.01.-19.02.2024r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

20.02.-11.03.2024r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.03.2024r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

13.03.-18.03.2024r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.03.2024r.

Oświadczenie religia 21KB (WORD)

Oświadczenie religia 133KB (PDF)

Oświadczenie woli potwierdzające przez rodzica kandydata wolę korzystania z usług przedszkola 38 KB (WORD)

Oświadczenie woli potwierdzające przez rodzica kandydata wolę korzystania z usług przedszkola 133 KB (PDF)

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych 2024-2025 40 KB (WORD)

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych 2024-2025 204 KB (PDF)

Wzór nr 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny 21 KB (WORD)

Wzór nr 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny 178 KB (PDF)

Wzór nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka 38 KB (WORD)

Wzór nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka 137 (PDF)

Wzór nr 3 Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilno- prawnej lub prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rodziców 39 KB (WORD)

Wzór nr 3 Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilno- prawnej lub prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rodziców 125 KB (PDF)

Wzór nr 4 Oświadczenie o preferencji przedszkola 36 KB (WORD)

Wzór nr 4 Oświadczenie o preferencji przedszkola 95 KB (PDF)

Wzór nr 5 Oświadczenie o kontynuacji uczęszczania do przedszkola przez rodzeństwo kandydata 20 KB (WORD)

Wzór nr 5 Oświadczenie o kontynuacji uczęszczania do przedszkola przez rodzeństwo kandydata 98 KB (PDF)

Wzór nr 6 Oświadczenie o korzystaniu przez rodzinę kandydata ze świadczeń centrum usług społecznych 19 KB (WORD)

Wzór nr 6 Oświadczenie o korzystaniu przez rodzinę kandydata ze świadczeń centrum usług społecznych 97 KB (PDF)

Wzór nr 7 Oświadczenie o uczęszczaniu do żłobka 20 KB (WORD)

Wzór nr 7 Oświadczenie o uczęszczaniu do żłobka 93 KB (PDF)