Logopeda w przedszkolu

W gabinecie logopedycznym przeprowadzane są we wrześniu badania wstępne, w celu zdiagnozowania mowy dzieci. Następnie organizowana jest pomoc logopedyczna dla tych wychowanków, którzy jej potrzebują. W ramach pomocy prowadzona jest  profilaktyka wad wymowy, wspomaganie rozwoju kompetencji językowych oraz terapia mowy (dla dzieci z wadami wymowy). Terapia logopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Podczas zajęć logopedycznych dzieci:

- usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych,

- poznają prawidłowe  wzorce realizacji poszczególnych  głosek, 

- poprawiają wydolność oddechową, utrwalają poprawny tor oddechowy,

- rozwijają motorykę dużą, małą i artykulacyjną,

- rozwijają słuch fonematyczny,

- korygują wady wymowy,

- poszerzają zasób słownictwa,

- doskonalą umiejętność budowy zdań,

- poprawiają płynność mówienia,

- doskonalą umiejętności ogólnorozwojowe.

 

Zajęcia logopedyczne dedykowane są dzieciom z:

- trudnościami w rozumieniu komunikatów,

- opóźnionym rozwojem mowy,

- zaburzoną wyrazistością mowy,

- wadami wymowy,

- afazją i dyzartrią,

- niepełnosprawnością. 

1. Zabawa logorytmiczna „Losowanie”

Mama przygotowuje nagranie ulubionej muzyki oraz kartki z instrukcjami w jaki sposób dziecko ma tańczyć. Kartki chowamy do pudełka, z którego dziecko będzie losowało.
Przykładowe zapisy na kartkach-losach:
- zatańcz, trzymając ręce w górze,
- zatańcz, poruszając tylko głową,
- zatańcz jakbyś był bocianem,
- zatańcz bez odrywania nóg od podłogi,
- Zatańcz, śpiewając la,lo,le,lu,li,ly,
- zatańcz poruszając tylko rękami itp…
Po wylosowaniu dziecko tańczy w sposób opisany na kartce.

2. Zabawa artykulacyjna, oddechowa: „Snuj się snuj bajeczko…”
Podczas zabawy cała rodzina tworzy bajeczkę. Na początek wybieramy temat bajki. Tato rozpoczyna opowieść, kolejne osoby dopowiadają dalszy ciąg historii. W ten sposób powstaje wymyślona przez całą rodzine bajeczka.

3. Zabawa oddechowa „Kartka”
Do ściany przykładamy kartkę z zeszytu, na którą dziecko dmucha w ten sposób, aby kartka nie spadła na podłogę. (jest to trudne ćwiczenie, ale może wam się uda)

4. Zabawa słuchowa, artykulacyjna „ Co słychać na łące?”
Rodzice naśladują odgłosy mieszkańców łąki (wąż, konik polny, pszczoła, kukułka, bocian, dzięcioł, żaba…), dzieci zgadują jakie zwierzę wydaje taki odgłos. Jeśli wyjdziecie z rodzicami na spacer, posłuchajcie odgłosów przyrody.

5. Zabawa oddechowa „Kołysanka dla pluszaka”
Dziecko kładzie się wygodnie na plecach, na brzuszku kładzie sobie ulubionego pluszaka. Oddychając obserwuje jak brzuszek kołysze pluszaka (pluszak nie może spaść z brzuszka!”

6. Zabawa artykulacyjna, oddechowa, fonacyjna „Śmiechy”
Proszę zadać dzieciom kilka pytań:
- Kiedy się śmiejemy?
- Co może być śmieszne?
- Co ciebie rozśmiesza?
Następnie naśladujcie wspólnie śmiech różnych osób (śmiech cichy, głośny, z zamkniętymi ustami, z szeroko otwartą buzią…)
Niech dziecko naśladuje śmiech:
Taty Mamy Małej dziewczynki
Małego chłopca Mikołaja (tego od prezentów)
Babci Dziadka

7. Zabawa artykulacyjna, fonacyjna „Chory kotek”
Dziecko słucha wiersza Stanisława Jachowicza „Chory kotek”
Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku,
I przyszedł pan doktor: „Jak się masz, koteczku”!
— „Źle bardzo...” — i łapkę wyciągnął do niego.
Wziął za puls pan doktor poważnie chorego,
I dziwy mu prawi: — „Zanadto się jadło,
Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło;
Źle bardzo... gorączka! źle bardzo, koteczku!
Oj! długo ty, długo poleżysz w łóżeczku,
I nic jeść nie będziesz, kleiczek i basta:
Broń Boże kiełbaski, słoninki lub ciasta!”
— „A myszki nie można? — zapyta koteczek
— Lub z ptaszka małego choć z parę udeczek?"
— „Broń Boże! Pijawki i dieta ścisła!
Od tego pomyślność w leczeniu zawisła”.
I leżał koteczek; kiełbaski i kiszki
Nie tknięte, z daleka pachniały mu myszki.
Patrzcie, jak złe łakomstwo! Kotek przebrał miarę;
Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę.
Tak się i z wami dziateczki stać może;
Od łakomstwa strzeż was Boże!


Porozmawiajcie z dziećmi na temat treści wiersza.
Następnie niech dzieci naśladują:
- kapryszącego kotka;
- ziewającego kotka;
- kotka, który stracił apetyt;
- śpiącego kotka; - mruczącego kotka;
- kaszlącego kotka; - kotka z czkawką;
- kotka, który pokazuje panu doktorowi gardło;
- kotka, którego boli głowa;
- kotka, który musi połykać gorzkie lekarstwa;
- kotka, który śpi,
- kotka, który zjadł coś pysznego.

Dobrej zabawy!!!

Bajki są dla nas wspaniałym pretekstem do kontaktów” - Danielle Bouvet

Ćwiczenia słuchowe cd.

Dla dzieci młodszych:
1. Dziecko siedzi odwrócone bokiem do rodzica, rodzic wypowiada szeptem jakąś nazwę np.lalka - dziecko powtarza co usłyszało.
2. Umawiamy się z dzieckiem, że jeśli usłyszy jakiś wyraz np. kotek, w ciągu innych wyrazów, wtedy musi zareagować np. przez podniesienie rąk w górę. Rodzic mówi: lody, kotek (dziecko podnosi ręce), mysz, mrówka, auto, kotek, kotek, korek…
3. Dzielimy wyrazy na sylaby - rozmawiamy ze sobą w języku robotów: ma-ma; lo-dy; ma-li-ny; ko-tek; sa-mo-chód; o-bra-zek; itd…

Dla dzieci starszych:
1. Podziel słowa na sylaby, policz ile sylab ma dane słowo (fasola, kalarepa, dom, tata, mama, ja, tulipany, żur, ….)
2. Dobierz słowa do rymu:
Przykład: słowa - sowa - głowa
Propozycje, do których należy wymyślić rymy:
dzień -………
buty - ………
kora - ……….
fale - ……….
woda - ……..
grzyby - ……
Janek - …….
kotek - …….
domek - ….
3. Połącz sylaby. Jakie słyszysz słowo?
ma-ma, ta-ta, O-la, l o-dy…. (inne słowa dwusylabowe wg uznania)
pa-ra-sol, ko-la-no, ko-la-cja, ka-na-pa, ka-na-rek ….(trzy sylaby)
ka-la-re-pa, sa-mo-cho-dy, ga-la-re-ta …(cztery sylaby)
4. Który wyraz rozpoczyna się głoską [a] : noga, Ola, Ala, Ewa, koń, akwarium……..
5. Który wyraz kończy się głoską [a]: mama, tata, stół, ja, kot, mysz….
6. W którym wyrazie słyszysz głoskę [a] w środku: lato, okno, Ala, lew, Tomek, bazie…