Bajki są dla nas wspaniałym pretekstem do kontaktów” - Danielle Bouvet

Ćwiczenia słuchowe cd.

Dla dzieci młodszych:
1. Dziecko siedzi odwrócone bokiem do rodzica, rodzic wypowiada szeptem jakąś nazwę np.lalka - dziecko powtarza co usłyszało.
2. Umawiamy się z dzieckiem, że jeśli usłyszy jakiś wyraz np. kotek, w ciągu innych wyrazów, wtedy musi zareagować np. przez podniesienie rąk w górę. Rodzic mówi: lody, kotek (dziecko podnosi ręce), mysz, mrówka, auto, kotek, kotek, korek…
3. Dzielimy wyrazy na sylaby - rozmawiamy ze sobą w języku robotów: ma-ma; lo-dy; ma-li-ny; ko-tek; sa-mo-chód; o-bra-zek; itd…

Dla dzieci starszych:
1. Podziel słowa na sylaby, policz ile sylab ma dane słowo (fasola, kalarepa, dom, tata, mama, ja, tulipany, żur, ….)
2. Dobierz słowa do rymu:
Przykład: słowa - sowa - głowa
Propozycje, do których należy wymyślić rymy:
dzień -………
buty - ………
kora - ……….
fale - ……….
woda - ……..
grzyby - ……
Janek - …….
kotek - …….
domek - ….
3. Połącz sylaby. Jakie słyszysz słowo?
ma-ma, ta-ta, O-la, l o-dy…. (inne słowa dwusylabowe wg uznania)
pa-ra-sol, ko-la-no, ko-la-cja, ka-na-pa, ka-na-rek ….(trzy sylaby)
ka-la-re-pa, sa-mo-cho-dy, ga-la-re-ta …(cztery sylaby)
4. Który wyraz rozpoczyna się głoską [a] : noga, Ola, Ala, Ewa, koń, akwarium……..
5. Który wyraz kończy się głoską [a]: mama, tata, stół, ja, kot, mysz….
6. W którym wyrazie słyszysz głoskę [a] w środku: lato, okno, Ala, lew, Tomek, bazie…