Przedszkole numer 5 imienia „Przyjaciół Bohaterów Bajek” znajduje się przy ulicy Chopina 1 w Łaziskach Górnych.

Placówka prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i zapewnia im opiekę.

W przedszkolu dzieci:

  • bawią się w sali i na placu zabaw,
  • uczą się,
  • odpoczywają,
  • chodzą na spacery,
  • jedzą zdrowe i dostosowane do ich potrzeb posiłki.

Przedszkole organizuje dla dzieci uroczystości, konkursy, zabawy, bale, aby czas mijał im twórczo i aktywnie.

W placówce odbywają się ponadto zajęcia z języka angielskiego i religii wyznania rzymskokatolickiego.

Przedszkole pomaga dzieciom osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Placówka organizuje zajęcia dla dzieci wymagających wsparcia.

Przedszkole pomaga rozwijać się wszystkim dzieciom.

Aby skontaktować się z przedszkolem można:

  • napisać pismo i przynieść je do przedszkola lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:

         Przedszkole nr 5 im. „Przyjaciół Bohaterów Bajek”,

        ul. Chopina 1, 43-170 Łaziska Górne

  • wysłać e-mail na adres: przedszkole@p5.laziska.pl
  • przyjść do przedszkola osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, zadzwonić dzwonkiem i poczekać na pracownika. Wszystkie sprawy należy załatwiać z dyrektorem lub wicedyrektorem przedszkola.

Kontakt telefoniczny z przedszkolem pod numerem: 32 224 10 39.