Wyposażenie sali terapeutycznej zakupiono w ramach projektu pn. DOBRZE BYĆ PRZEDSZKOLAKIEM – POPRAWA JAKOŚCI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO POPRZEZ ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE WRAZ Z DOSKONALENIEM KOMPETENCJI NAUCZYCIELI W ŁAZISKACH GÓRNYCH współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.