Zdanie na dzisiaj: 

Read me a book, please. ( Przeczytaj mi książkę, proszę)

 

Czytanie książek jest wspaniałą okazją do pobycia ze sobą. Zachęcajmy dzieci, aby jak najczęściej sięgały po literaturę i jak zwykle wykorzystajmy okazję do nauki angielskiego. Nauczmy dziecko powyższego zdania i przed pójściem spać niech poprosi Państwa po angielsku o przeczytanie książki. Możemy poszerzyć słownictwo o kolejne zdanie, np. zaproponować dziecku, aby samo wybrało jakąś bajkę mówiąc: Choose a book. ( Wybierz książkę).

 

 

Odtwórz I love reading song

 

Odtwórz Books are my best friends

 

Język angielski nie jest językiem fleksyjnym, dlatego też bardzo sprawdza się słuchanie lektora z jednoczesnym patrzeniem na tekst. Oczywiście młodsze dzieci w przedszkolu jeszcze nie czytają, a starsze nie wszystkie, jednak samo opatrzenie się ze słowem pisanym i jego wymową przyniesie korzyści. Dlatego pod spodem bajka wtakiej właśnie formie. Zachęcam.

 

Odtwórz Read along story book