W procesie rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2022/2023 wszystkie dzieci z terenu Łazisk Górnych zostały zakwalifikowane. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę korzystania z usług przedszkolnych w dniach od 22.06 do 24.06 2022 roku. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do tymczasowej siedziby przedszkola w Szkole Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych ul. Dworcowa 4. Niezłożenie deklaracji w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przyjęcia dziecka do przedszkola.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

31.05.-07.06.2022r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

08.06.-15.06.2022r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21.06.2022r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22.06.-24.06.2022r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.06.2022r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie w Szkole Podstawowej nr 1 ( wejście od ul. Dworcowej), w której obecnie znajduje się siedziba Przedszkola nr 5.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022-2023 63 KB (WORD)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022-2023 161 KB (PDF)

Oświadczenie religia 20KB (WORD)

Oświadczenie religia 138KB (PDF)

Oświadczenie woli potwierdzające przez rodzica kandydata wolę korzystania z usług przedszkola 38 KB (WORD)

Oświadczenie woli potwierdzające przez rodzica kandydata wolę korzystania z usług przedszkola 127 KB (PDF)

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych 2022-2023 38 KB (WORD)

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych 2022-2023 211 KB (PDF)

Wzór nr 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny 20 KB (WORD)

Wzór nr 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny 178 KB (PDF)

Wzór nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka 38 KB (WORD)

Wzór nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka 137 (PDF)

Wzór nr 3 Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilno- prawnej lub prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rodziców 38 KB (WORD)

Wzór nr 3 Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilno- prawnej lub prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rodziców 95 KB (PDF)

Wzór nr 4 Oświadczenie o preferencji przedszkola 36 KB (WORD)

Wzór nr 4 Oświadczenie o preferencji przedszkola 95 KB (PDF)

Wzór nr 5 Oświadczenie o kontynuacji uczęszczania do przedszkola przez rodzeństwo kandydata 19 KB (WORD)

Wzór nr 5 Oświadczenie o kontynuacji uczęszczania do przedszkola przez rodzeństwo kandydata 97 KB (PDF)

Wzór nr 6 Oświadczenie o korzystaniu przez rodzinę kandydata ze świadczeń centrum usług społecznych 19 KB (WORD)

Wzór nr 6 Oświadczenie o korzystaniu przez rodzinę kandydata ze świadczeń centrum usług społecznych 97 KB (PDF)

Wzór nr 7 Oświadczenie o uczęszczaniu do żłobka 19 KB (WORD)

Wzór nr 7 Oświadczenie o uczęszczaniu do żłobka 92 KB (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.01.-07.02.2022r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

08.02.-28.02.2022r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

01.03.2022r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

02.03.-07.03.2022r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11.03.2022r.

Wnioski w wyznaczonym terminie należy składać w zaklejonej kopercie do urny znajdującej się w przedsionku przedszkola.

Szczegółowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej dostępne są na stronie Harmonogram i kryteria rekrutacji na wolne miejsca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych