Wypełnione dokumenty w wersji papierowej należy wrzucić w zamkniętej kopercie do skrzynki znajdującej się w przedsionku przedszkola

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (prosimy o wydruk dwustronny)

 

Załączniki do wniosku

1.      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.      oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

3.      oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

4.      oświadczenie o preferencji przedszkola

5.  oświadczenie o kontynuacji uczęszczania do przedszkola przez rodzeństwo kandydata

6.     oświadczenie o korzystaniu przez rodzinę kandydata ze świadczeń CUS

7. oświadczenie o uczęszczaniu do żłobka

8.   oświadczenie woli o nauce religii (dotyczy 5 latków)