Powtórka ( Repetition)

Mamy do opanowania 5 zdań, dlatego też materiałów utrwalających jest sporo. Zdania te umożliwiają nam wykorzystanie szerokiego zasobu słownictwa.

Pod spodem jak zwykle linki. Pamiętajmy, że codzienne osłuchiwanie się dziecka z docelowym językiem, przynosi naprawdę wymierne korzyści. Zachęcam więc do puszczania dzieciom różnych angielskich bajek, piosenek. Nawet jeśli dziecko wielu rzeczy nie zrozumie, to nauczy się melodii języka i z czasem będzie wychwytywało coraz więcej słów a tym samym sens zdania.

Odtwórz five senses. Body parts song

Odtwórz Five senses song. Human sensory organs

Odtwórz The five senses

 

Propozycja zabawy:

Wczoraj , dziecko miało wybierać pomiędzy “ hear” a “ see”. Dzisiaj przeprowadźmy tę samą zabawę, ale będziemy wybierać pomiędzy “see” a touch”.

Proszę pokazać dziecku za oknem chmurę i zadać pytanie: Can you see or can you touch the cloud? Dziecko powinno wybrać oczywiście “ see” ( I can see the cloud). Możemy również poszukać obrazków np. tęczy i tak samo zadać pytanie.

Teraz przygotujmy różne zabawki, który będziemy podawać dziecku do ręki. Dziecko ma zasłonięte oczy. Znów zadajemy pytanie Can you see or can you touch it? ( Możesz to zobaczyć, czy dotknąć?) Dziecko powinno odpowiedzieć I can touch it. ( Mogę tego dotknąć)

 

 

Możesz zobaczyć, czy dotknąć tęczę?

 

 

Możesz to zobaczyć, czy dotknąć tego?