Godziny pracy logopedy:

Poniedziałek    900-1500

Wtorek             1300-1600

Środa               1300-1700

Czwartek          1300-1500

Piątek                800-1500

 

Konsultacje:    

wtorek  1230-1300

środa    1230-1300

W gabinecie logopedycznym przeprowadzane są we wrześniu badania wstępne, w celu zdiagnozowania mowy dzieci. Następnie organizowana jest pomoc logopedyczna dla tych wychowanków, którzy jej potrzebują. W ramach pomocy prowadzona jest  profilaktyka wad wymowy, wspomaganie rozwoju kompetencji językowych oraz terapia mowy (dla dzieci z wadami wymowy). Terapia logopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Podczas zajęć logopedycznych dzieci:

Ø  usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych,

Ø  poznają prawidłowe  wzorce realizacji poszczególnych  głosek, 

Ø  poprawiają wydolność oddechową, utrwalają poprawny tor oddechowy,

Ø  rozwijają motorykę dużą, małą i artykulacyjną,

Ø  rozwijają słuch fonematyczny,

Ø  korygują wady wymowy,

Ø  poszerzają zasób słownictwa,

Ø  doskonalą umiejętność budowy zdań,

Ø  poprawiają płynność mówienia,

Ø  doskonalą umiejętności ogólnorozwojowe.

 

Zajęcia logopedyczne dedykowane są dzieciom z:

Ø  trudnościami w rozumieniu komunikatów,

Ø  opóźnionym rozwojem mowy,

Ø  zaburzoną wyrazistością mowy,

Ø  wadami wymowy,

Ø  afazją i dyzartrią,

Ø  niepełnosprawnością.