Przedszkole nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek 

 otrzymało środki finansowe z budżetu państwa w ramach  

 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025"

 

 

Główny cel programu:

rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych

 – współtworzą cztery cele szczegółowe, z których każdy posiada odrębny priorytet.

 

 

Priorytet 3, czyli zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego,

bibliotek szkolnych i pedagogicznych, odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

 

Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie

ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne.

W ramach Priorytetu 3, szkoły będą mogły starać się o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych lub wyposażenia bibliotek.

 

 

Całkowita wartość dofinansowania wynosi:

3.750,00 zł z czego 3.000,00 pochodzi z budżetu państwa, a 750,00 stanowi wkład własny.

 

 

Wszystkie szczegóły dotyczące programu można znaleźć pod linkiem

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa