Przedszkole nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych znajduje się przy ulicy Chopina 1. Swoją działalność rozpoczęło 1 września 1952r.

Jesteśmy przedszkolem publicznym, do którego może uczęszczać 240 dzieci. Przedmiotem naszej działalności są zajęcia edukacyjnej i wychowawcze oraz zapewnienie opieki dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W latach 2021- 2022 budynek przedszkola został rozbudowany i kompleksowo wyremontowany. W dniu 8 listopada 2022r. obchodziliśmy swoje 70-te urodziny. Uroczystość połączono z otwarciem nowych wnętrz wyposażonych w bogate i nowoczesne zaplecze dydaktyczno-wychowawcze oraz techniczne. Obecna siedziba przedszkola mieści się w budynku przyjaznym dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Przedszkole zapewnia swoim przedszkolakom bogaty program edukacyjny, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, kształcenie specjalne organizowane dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia z języka angielskiego oraz naukę religii wyznania rzymskokatolickiego.

Naszą misją jest przede wszystkim dobro dziecka, rozwijanie jego zainteresowań, rozbudzanie ciekawości świata, radzenie sobie z trudnościami dnia codziennego oraz przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Nasze przedszkole to bajkowe miejsce w pięknej scenerii.

 

 

Przedszkole nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek 

 otrzymało środki finansowe z budżetu państwa w ramach  

Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025"

 

 

Główny cel programu:

rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych

 

Priorytet 3, czyli zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego,

bibliotek szkolnych i pedagogicznych, odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki.

  

Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie

ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne.

W ramach Priorytetu 3, szkoły będą mogły starać się o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych lub wyposażenia bibliotek.

 

 

Całkowita wartość dofinansowania wynosi:

3.750,00 zł z czego 3.000,00 pochodzi z budżetu państwa, a 750,00 stanowi wkład własny.

 

 

Wszystkie szczegóły dotyczące programu można znaleźć pod linkiem

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 Numer Konta Rady Rodziców

85 8454 1066 2004 0021 6238 0001

 Nr konta tylko do opłat za przedszkole:

96 84360003 0000 0026 9005 0004

MBS / Mikołów