Przedszkole nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych znajduje się przy ulicy Chopina 1. Swoją działalność rozpoczęło 1 września 1952r.

Jesteśmy przedszkolem publicznym, do którego może uczęszczać 240 dzieci. Przedmiotem naszej działalności są zajęcia edukacyjnej i wychowawcze oraz zapewnienie opieki dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W latach 2021- 2022 budynek przedszkola został rozbudowany i kompleksowo wyremontowany. W dniu 8 listopada 2022r. obchodziliśmy swoje 70-te urodziny. Uroczystość połączono z otwarciem nowych wnętrz wyposażonych w bogate i nowoczesne zaplecze dydaktyczno-wychowawcze oraz techniczne. Obecna siedziba przedszkola mieści się w budynku przyjaznym dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Przedszkole zapewnia swoim przedszkolakom bogaty program edukacyjny, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, kształcenie specjalne organizowane dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia z języka angielskiego oraz naukę religii wyznania rzymskokatolickiego.

Naszą misją jest przede wszystkim dobro dziecka, rozwijanie jego zainteresowań, rozbudzanie ciekawości świata, radzenie sobie z trudnościami dnia codziennego oraz przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Nasze przedszkole to bajkowe miejsce w pięknej scenerii.