Nr konta tylko do opłat za przedszkole:

96 84360003 0000 0026 9005 0004

MBS / Mikołów