Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia

Informacja o Przedszkolu numer 5 imienia Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych w języku łatwym do czytania ETR (EASY TO READ)

Przedszkole numer 5 imienia „Przyjaciół Bohaterów Bajek” w Łaziskach Górnych,
czyli w skrócie przedszkole znajduje się przy ulicy Chopina 1 w Łaziskach Górnych.

Tutaj jest budynek przedszkola, do którego chodzą dzieci.

Budynek jest parterowy.

Wejście do budynku nie ma ograniczeń w postaci schodów.
Wejście jest odpowiednio szerokie dla osoby poruszającej się na wózku.

W przedszkolu jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do przedszkola można wejść z psem asystującym.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w przedszkolu lub online.

Przy budynku jest pięć miejsc parkingowych dla rodziców, nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Czym zajmuje się przedszkole?

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i się nimi opiekuje.

W przedszkolu dzieci bawią się w sali i na placu zabaw, uczą, odpoczywają, chodzą na spacery.

W przedszkolu odbywają się zajęcia z języka angielskiego i religii wyznania rzymskokatolickiego.

Pomagamy rozwijać się wszystkim dzieciom, również tym, które mają trudności w nauce oraz zdolnym.

Kontakt z przedszkolem – załatwianie spraw

Jeżeli chcesz się skontaktować z naszym przedszkolem możesz:

- napisać pismo i wysłać je na adres:

Przedszkole nr 5 im. „Przyjaciół Bohaterów Bajek”, ul. Chopina 1, 43-170 Łaziska Górne

- możesz wysłać e-mail na adres: przedszkole@p5.laziska.pl lub sekretariat@p5.laziska.pl

- możesz zadzwonić pod numer telefonu: 32 22 41 039; 725 486 064

- możesz przyjść do przedszkola osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-17:00

Drzwi do przedszkola otwierane są ręcznie.
Należy przycisnąć numer 1 na wideodomofonie lub dzwonek, aby ktoś otworzył.
Kiedy wyjdzie pracownik, możesz zadać pytanie na interesujący Cię temat.

Gdzie jest wideodomofon i dzwonek?

Gdy wejdziesz do przedszkola głównymi drzwiami, zobaczysz drugie drzwi:

 Wideodomofon i dzwonek są na środku ściany po lewej stronie.

 Wszelkie sprawy załatwiaj z dyrektorem lub wicedyrektorem przedszkola.

 Tekst łatwy do czytania (ETR) 970 KB