Przedszkole nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek 

 otrzymało środki finansowe z budżetu państwa w ramach  

 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025"

 

 

Główny cel programu:

rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych

 – współtworzą cztery cele szczegółowe, z których każdy posiada odrębny priorytet.

 

 

Priorytet 3, czyli zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego,

bibliotek szkolnych i pedagogicznych, odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

 

Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie

ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne.

W ramach Priorytetu 3, szkoły będą mogły starać się o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych lub wyposażenia bibliotek.

 

 

Całkowita wartość dofinansowania wynosi:

3.750,00 zł z czego 3.000,00 pochodzi z budżetu państwa, a 750,00 stanowi wkład własny.

 

 

Wszystkie szczegóły dotyczące programu można znaleźć pod linkiem

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 Numer Konta Rady Rodziców

85 8454 1066 2004 0021 6238 0001

Nr konta tylko do opłat za przedszkole:

96 84360003 0000 0026 9005 0004

MBS / Mikołów