Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole przystąpiło do Kampanii edukacyjno - informacyjnej 
"MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech"- II edycja.
Dzięki temu otrzymaliśmy pomoc rzeczową w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza.
Urządzenia te dbają o właściwą jakość powietrza w naszym przedszkolu.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego,
w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dotyczącej zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Ponadto na tablicy informacyjnej w przedsionku naszego przedszkola codziennie umieszczana jest informacja o stanie jakości powietrza.

Realizacja kampanii polega na  przeprowadzeniu co najmniej jednych zajęć
edukacyjno-informacyjnych we wszystkich grupach przedszkolnych oraz przeprowadzeniu wśród rodziców dzieci kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zanieczyszczeń powietrza.

 

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący bezpiecznego przygotowania powrotu dzieci do placówek oświatowych:

ProteGo-Safe

Opis aplikacji

DRODZY RODZICE!


Profilaktyka zdrowotna związana z koronawirusem.
W ramach profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa Ministerstwo Zdrowia przekazuje informacje w zakresie zapobiegania zakażeniu:
•    przestrzegaj podstawowych zasad higieny, często myj ręce, używając mydła i wody
•    kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos
•    zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają
•    jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego
Sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię NFZ pod numerem 800 190 590 (czynna całodobowo).

Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach na temat koronawirusa 512-370-717.

 

Ponadto zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na korona wirusa zwracamy się do rodziców z prośbą:
•    o nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola;
•    jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
•    rodzice dziecka do 8. roku życia - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły mogą zwrócić się o zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

 

Ulotka z informacjami nt. koronawirusa

Instrukcja mycia rąk