Dzieci, których rodzice złożyli oświadczenie potwierdzające wolę korzystania z usług naszej placówki zostały przyjęte do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023.

W procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę korzystania z usług przedszkolnych w dniach od 02 do 07 marca 2022 roku. Wypełnioną deklarację umieszczoną w kopercie należy wrzucić do urny w przedsionku przedszkola lub skrzynki na listy. Niezłożenie deklaracji w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przyjęcia dziecka do przedszkola.

W związku z awarią linii telefonicznej kontakt z przedszkolem możliwy pod numerem tel. 725 486 064.

Numer Konta Rady Rodziców
85 8454 1066 2004 0021 6238 0001

Nr konta tylko do opłat za przedszkole:

43 1050 1399 1000 0023 6374 4489

ING BANK o/ Tychy