Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022-2023 63 KB (WORD)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022-2023 161 KB (PDF)

Oświadczenie religia 20KB (WORD)

Oświadczenie religia 138KB (PDF)

Oświadczenie woli potwierdzające przez rodzica kandydata wolę korzystania z usług przedszkola 38 KB (WORD)

Oświadczenie woli potwierdzające przez rodzica kandydata wolę korzystania z usług przedszkola 127 KB (PDF)

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych 2022-2023 38 KB (WORD)

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych 2022-2023 211 KB (PDF)

Wzór nr 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny 20 KB (WORD)

Wzór nr 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny 178 KB (PDF)

Wzór nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka 38 KB (WORD)

Wzór nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka 137 (PDF)

Wzór nr 3 Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilno- prawnej lub prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rodziców 38 KB (WORD)

Wzór nr 3 Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilno- prawnej lub prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rodziców 95 KB (PDF)

Wzór nr 4 Oświadczenie o preferencji przedszkola 36 KB (WORD)

Wzór nr 4 Oświadczenie o preferencji przedszkola 95 KB (PDF)

Wzór nr 5 Oświadczenie o kontynuacji uczęszczania do przedszkola przez rodzeństwo kandydata 19 KB (WORD)

Wzór nr 5 Oświadczenie o kontynuacji uczęszczania do przedszkola przez rodzeństwo kandydata 97 KB (PDF)

Wzór nr 6 Oświadczenie o korzystaniu przez rodzinę kandydata ze świadczeń centrum usług społecznych 19 KB (WORD)

Wzór nr 6 Oświadczenie o korzystaniu przez rodzinę kandydata ze świadczeń centrum usług społecznych 97 KB (PDF)

Wzór nr 7 Oświadczenie o uczęszczaniu do żłobka 19 KB (WORD)

Wzór nr 7 Oświadczenie o uczęszczaniu do żłobka 92 KB (PDF)